צוות אתר מסע הקסם המדעי

27.07.2015

עורך: יבשם עזגד

עוזרים לעורך: זוהר אבני, ג'ודי הלפר

כתבים מדעיים: זוהר אבני, ג'ודי הלפר, לובה ויכנסקי, יבשם עזגד, מישל קורג'י-דרור

מנהלת פרויקט האתר: מישל קורג'י-דרור
 
עורכת לשונית: יעל אונגר

צוות האתר: זוהר אבני, תומר אברהם, יעל אדלמן, אילנה אייזן, ריקי בנימין, מלכה ברקן, ג'ודי הלפר, לובה ויכנסקי, נעמה חומסקי-פסו, ענבל מילשטיין, אריאלה סבא, יבשם עזגד, קרין צברים, מישל קורג'י-דרור

פיתוח האתר: סרגטה

עיצוב האתר: FatFish

יועץ אינטרנט וטכנולוגיה: דרור גליקסמן - WebWhile, Inc
 
תודה מיוחדת: לאנשי הצוות הזמניים, לעמיתים ולחברים שסייעו ותרמו להקמת האתר

לשיתוף:

 

 

 

 

Instagram

.