מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן למדע נכלל ברשימת 25 מוסדות המחקר המובילים בעולם – בהשפעת המחקר וביישומים כאחד

דו"ח
04.06.2019

כך עולה מסקר עולמי מקיף של מכוני מחקר ואוניברסיטאות שנערך ביוזמת הנציבות האירופית

מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן למדע דורג בין 25 מוסדות המחקר המובילים בעולם בהשפעת המחקר המדעי וברישום פטנטים. כך עולה ממהדורת 2019 של U-Multirank. המדד, יוזמה של הנציבות האירופית, אשר מתפרסם מאז שנת 2014, מדרג מאות מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם על-פי שורה ארוכה של משתנים, ומכריז על המועמדים המובילים בחמש קטגוריות מרכזיות: לימוד והוראה, מחקר, העברת ידע לתעשייה, שיתופי פעולה בין-לאומיים ומעורבות אזורית. הדירוג נועד להגביר את השקיפות האקדמית ולסייע לתלמידים לבחור במוסדות המתאימים להם ביותר. כל אחת מהקטגוריות מחושבת באמצעות מדד איכות ייחודי, המותאם לאופי הקטגוריה (ולא על-פי נתוני כמות בלבד).

השנה דורג מכון ויצמן למדע בין 25 המובילים בשתי קטגוריות נפרדות – שיעור הציטוטים של המחקרים שפרסמו מדעני המכון ושיעור הפטנטים שרשמו מדעניו. בתחום רישום הפטנטים, בולטת גם השפעת מחקריהם של מדעני המכון על פטנטים שרשמו אחרים, ברחבי העולם.

"דירוג זה מעיד שהחתירה שלנו למצוינות – המונעת מסקרנות ומשאיפה לחשוף את סודותיו של הטבע, משתלמת. לא רק שאנו בין המובילים בעולם בהשפעה המדעית שלנו, אלא שגם הגישה שלנו למדע וההתמקדות במחקר בסיסי, קוצרות – בהמשך הדרך – תוצאות מרשימות בכל הנוגע לרתימת פירות המדע לתועלת האנושות כולה"

עורכי הסקר קובעים כי מכון ויצמן למדע הוא מוביל עולמי במחקר מדעי לאורך שנים – קביעה שנשענת בעיקר על שיעור הציטוטים של המחקרים שפרסמו מדעניו, ועל מידת ההשפעה של כתבי-העת המדעיים שבהם פורסמו המאמרים – ושבהם צוטטו בהמשך.

בולטת במיוחד העובדה שעל אף שמדעני המכון ממוקדים במחקר בסיסי, המונע מסקרנות, המחקרים שלהם מובילים, בהמשך, לרישום פטנטים רבים ולפיתוח יישומים תעשייתיים ורפואיים, המשפיעים על הכלכלה ותורמים לרווחתם ולאיכות חייהם של מיליוני בני-אדם ברחבי העולם. אחד מה"מנועים" האחראיים להצלחה זו, היא חברת "ידע" של המכון, האחראית על קידום יישומים על בסיס המצאותיהם ותגליותיהם של מדעני המכון.

נשיא מכון ויצמן למדע, פרופ' דניאל זייפמן אומר: "דירוג זה מעיד שהחתירה שלנו למצוינות – המונעת מסקרנות ומשאיפה לחשוף את סודותיו של הטבע, משתלמת. לא רק שאנו בין המובילים בעולם בהשפעה המדעית שלנו, אלא שגם הגישה שלנו למדע וההתמקדות במחקר בסיסי, קוצרות – בהמשך הדרך – תוצאות מרשימות בכל הנוגע לרתימת פירות המדע לתועלת האנושות כולה".

שתף