צוות אתר מסע הקסם המדעי

27.07.2015

שתף

עורך: עידו איתן

עוזרת לעורך: ג'ודי הלפר

כתבים מדעיים: עידו איתן, ג'ודי הלפר, לובה ויכנסקי, יבשם עזגד, מישל קורג'י-דרור

כתבים: אילנה אייזן, אריאלה סבא, ניקול סקוט

מנהלת פרויקט האתר: מישל קורג'י-דרור

עורכת לשונית: ליאורה כוחלני

העורך המייסד: יבשם עזגד

***

דוברת המכון וראש המחלקה לתקשורת ודוברות: דנה ברנשטיין

צוות המחלקה לתקשורת ודוברות: יעל אדלמן, עידו איתן, ריקי בנימין, נגה דיאמנט, ג'ודי הלפר, לובה ויכנסקי, נעמה חומסקי-פסו, ג'יזל מימון, אריאלה סבא, ניקול סקוט ומישל קורג'י-דרור

ייעוץ: Hayde

תודה מיוחדת: לאנשי הצוות הזמניים, לעמיתים ולחברים שסייעו ותרמו להקמת האתר

שתף