צוות אתר מסע הקסם המדעי

27.07.2015

עורך: יבשם עזגד

סגן עורך:  עידו איתן

עוזרת לעורך: ג'ודי הלפר

כתבים מדעיים: עידו איתן, ג'ודי הלפר, לובה ויכנסקי, יבשם עזגד, מישל קורג'י-דרור

כתבים: אריאלה סבא, ניקול סקוט

מנהלת פרויקט האתר: מישל קורג'י-דרור
 
עורכת לשונית: ליאורה כוחלני

צוות האתר: יעל אדלמן, אילנה אייזן, עידו איתן, ריקי בנימין, נגה דיאמנט, ג'ודי הלפר, לובה ויכנסקי, נעמה חומסקי-פסו, מריה יכנין, ג'יזל מימון, אריאלה סבא, ניקול סקוט, יבשם עזגד ומישל קורג'י-דרור

יעוץ: Hayde

 
תודה מיוחדת: לאנשי הצוות הזמניים, לעמיתים ולחברים שסייעו ותרמו להקמת האתר

שתף

שתף