הינך נמצא כאן

פרסומים מיוחדים

אל מרחבי היקום ולעומק האטום
100 אבני דרך בחקר הפיסיקה במכון ויצמן למדע
בקטלוגים אלה מוצגות דוגמאות ממספר תערוכות של מדענים ואמנים, המוצגות במבני מעבדות, במסדרונות, במבואות, בחללי הרצאות, במבני אירוח, ובמרכז הכנסים של מכון ויצמן למדע.
בניינים בקמפוס
קמפוס המכון נדמה למוזיאון בנוי ופעיל המאגד אוסף מרשים של מבנים שנבנו משנת 1934 ועד לימינו אלה, בסגנונות שונים