הינך נמצא כאן

מגזין המכון - גיליון מיוחד - מדעניות

גיליון מיוחד - מדעניות
גיליון מיוחד - מדעניות
גיליון מיוחד - מדעניות

בשער: עבודה של אורית-איליי בנדיק, בת 8 וחצי. העבודה הוצגה בתערוכת ציורי הילדים "צייר לי מדען" שהתקיימה במכון ויצמן למדע בשנת 2008, ובה התבקשו ילדים לצייר את דמות המדען או המדענית, כפי שהם רואים אותה בדימיונם.

משולחנו של הנשיא
01.11.2014
משולחנו של הנשיא
גיליון מיוחד זה של כתב-העת "המכון" מתמקד בקידום נשים במדע בכלל ובמדעניות במכון ויצמן למדע בפרט. מכון ויצמן למדע העמיד את הנושא הזה במקום גבוה מאוד בסדר הקדימויות שלו. מדובר במטרה אסטרטגית, ארוכת-טווח. אמנם, בשנים האחרונות הגענו לכמה הישגים בתחום זה, אולם לפנינו עוד כברת דרך ארוכה, ומלאכה רבה שיש לעשותה.    
מדעניות מכון ויצמן. נשים במדע
01.11.2014
אנשיםבקמפוסדו"ח
גיליון מיוחד - מדעניות
פרופ' נירית דודוביץ
01.11.2014
חדשות מדע בשפה ידידותית
כמה זמן נדרש לאלקטרון כדי "לברוח" אל מחוץ לחומר?
ד"ר מאיה שולדינר
01.11.2014
גנטיקהביולוגיה מולקולרית של התאחדשות מדע בשפה ידידותית
כיצד מתבצעת התקשורת בין האברונים השונים של התא?
ד"ר אילנה קולודקין-גל
01.11.2014
מחלות, תרופות וטיפוליםגנטיקהביולוגיה מולקולרית של התאנגיפים ומיקרואורגניזמיםחדשות מדע בשפה ידידותית
כיצד בנויות ה"קומונות" הענקיות בהן נוצרים חיידקים? כיצד הן נוצרות ומתפרקות?
ד"ר הגר לנדסמן
01.11.2014
אסטרופיסיקהחלקיקיםחדשות מדע בשפה ידידותית
מה מחפשים המדענים באנטארקטיקה?
פרופ' עדי קמחי
01.11.2014
גנטיקהחדשות מדע בשפה ידידותית
מה הקשר בין תוכנית "ההתאבדות התאית" לתוכנית "האכילה העצמית"?

עמודים

גיליונות קודמים