משולחנו של הנשיא

משולחנו של הנשיא
01.11.2014
גיליון מיוחד זה של כתב-העת "המכון" מתמקד בקידום נשים במדע בכלל ובמדעניות במכון ויצמן למדע בפרט. מכון ויצמן למדע העמיד את הנושא הזה במקום גבוה מאוד בסדר הקדימויות שלו. מדובר במטרה אסטרטגית, ארוכת-טווח. אמנם, בשנים האחרונות הגענו לכמה הישגים בתחום זה, אולם לפנינו עוד כברת דרך ארוכה, ומלאכה רבה שיש לעשותה.
 
יש דרכים רבות להתמודד עם המיעוט היחסי של נשים אשר בוחרות להיות מדעניות – החל בילדות וכלה בבגרות. עלינו ליצור עבור נשים מוכשרות אלו שוויון הזדמנויות אמיתי. מהו, בעצם, שוויון הזדמנויות בתחום זה? אחרי ככלות הכל, במכון ויצמן למדע ניתנת הזדמנות שווה למדעניות. אין אצלנו הטיה על רקע חוץ-מדעי כלשהו. אבל זו, כמובן, ראייה צרה מאוד של המציאות.
 
כדי להשיג שוויון הזדמנויות אמיתי עלינו להתמקד במצוינות אנושית – ולא רק במצוינות מדעית. כלומר, לא יהיה זה נכון לחפש ולמצוא רק מדענים מצוינים. עלינו לבחון את המועמדים לפי קריטריון נוסף, ולשאול אם הם גם בני-אדם מצוינים. למשל, במקרה של נשים, עלינו לשאוף לכך שהמדעניות שלנו יצטיינו במדע, ובה בעת יוכלו, אם ירצו, להיות גם אמהות מצוינות. יותר מזה: עלינו לספק להן תנאים שיאפשרו להן להיות מצוינות בשני התחומים האלה.
 
במילים אחרות, תפקידו של מכון ויצמן למדע אינו מתמצה בהעמדת מעבדות משוכללות לרשות המדעניות. עליו לבנות, לספק ולתפעל תשתיות שיסייעו להן לתפקד גם כבעלות משפחה. כך, למשל, אנחנו משקיעים הרבה מאמץ ומשאבים במעונות היום שלנו (הכוללים את מעונות היום "סיאם" שפתחנו באחרונה).
 
תוכנית המענקים הלאומית שיסדנו לפני שנים אחדות מאפשרת למדעניות צעירות ומצטיינות לצאת עם משפחותיהן למספר שנים בחו"ל, ולבצע שם מחקר בתר-דוקטוריאלי, שהוא תנאי להמשך במסלול המדעי-אקדמי. לעיתים, המענק הזה הוא-הוא הגורם אשר מאפשר לצעירות המוכשרות הללו להמשיך במסלול, ולא לוותר.
 
השתלבותן של נשים במדע היא, למעשה, עניין מרכזי יותר מכפי שנהוג לחשוב. לא זו בלבד שמוטלת עלינו החובה לממש את עקרון שוויון ההזדמנויות; יש לתת את הדעת על העובדה שהמחקר המדעי פשוט יינזק אם לא נשכיל לשלב בו נשים מדעניות בשיעור דומה לשיעורם של המדענים הגברים. גברים ונשים מביאים עימם למדע דרכי מחשבה ונקודות מבט שונות, והשילוב ביניהם מעשיר את המערכת. חלוקה לא שוויונית בין מדענים למדעניות תפגע ביכולתנו להגיע לתגליות ולתובנות חדשות – ושלמות יותר – ביחס לעולם. מעֵבֶר לזה, במדינה קטנה כמו ישראל אנחנו פשוט איננו יכולים להרשות לעצמנו לוותר על מחצית מהכישרון האנושי העומד לרשותנו.
 
בהזדמנות זו אני מודה מקרב לב לכל מי שתמכו במרכיבים שונים של תוכניותינו לקידום נשים מדעניות, הן בתוך המכון והן מחוצה לו.
 
 

שתף