"עולה כיתה, אך לא בבית ספרנו"

אבן דרך
20.06.2019

מה הוא עשה בליל הכרזת המדינה? ואיך מלחי ספינות הסוחר מנווטים ספינות לפי אור הכוכבים? פרופ' עדי קמחי, כלת פרס ישראל לשנת 2019, מראיינת את חבר האקדמיה הלאומית למדעים, פרופ' יורם גרונר, עם הגיעו לגבורות

שתף

שתף