משולחנו של הנשיא

משולחנו של הנשיא
01.03.1999

שתף

אי אפשר לעסוק במחקר מדעי ללא תשתיות. בקמפוס רחב-ממדים כמו זה של מכון ויצמן למדע, יש לנו תשתיות פיסיות כמו כבישים, מדרכות, מגרשי חניה, גנים, מערכות ביוב, מים, חשמל וכיו"ב. יש לנו רשתות תקשורת ענפות במיוחד, המשרתות אלפי טלפונים ואלפי מחשבים במכון. יש לנו שני בתי מכונות ואנו בונים עתה בית מכונות שלישי מתחת לגבעה שעליה עומד אולם אבנר. קיימות גם תשתיות מחקריות ישירות כמו ספריות, מרכז חישובים ויחידות מחשב פקולטאיות, השירותים הביולוגיים, הכימיים והפיסיקליים, יחידת שירותי המחקר ועוד. התכונה הבולטת ביותר של תשתיות היא זו: כאשר הכל עובד והכל קיים, כולנו מקבלים זאת כמובן מאליו. איש לא מודה לעובדים, למתכננים ולבונים. אבל, כאשר מיזוג האוויר או המחשבים או הביוב או הטלפונים או המיקרוסקופ האלקטרוני אינם עובדים - הסערה מתחוללת, התלונות עפות לכל עבר והזעם מתפרץ.
 
בשנים האחרונות אנו משקיעים רבות בתשתיות. אנו בונים, כאמור, בית מכונות חדש, מפתחים מגרשי חניה רבים חדשים, כביש טבעת שיקיף את המכון, קפטריות חדשות, שיפורים רציניים ברשת המחשבים ומהפכה של ממש בכל הנוגע לחיות ניסוי, תהודה מגנטית, ובקרוב גם המיקרוסקופים האלקטרוניים ויחידות אחרות. שיפצנו לבלי הכר מספר בניינים אותם העמדנו לרשות יחידות המשרתות ישירות את המחקר - בניין וולף, בניין סמי כהן, בניין אגף במו"ת, בניין גולדסמית-מלץ של שירותי המחקר, בניין לוין לשירותים הביולוגיים ובקרוב - המבנה החדש לניסויים טרנסגניים.
 
באחרונה נתבשרנו על תרומה מדהימה - סכום גדול מאוד שתרם ידיד נפלא של המכון, מר ראול דה-פיצ'יוטו ממונקו. הוא הקים קרן שכל מטרתה מימון תשתיות המכון. במובן מסוים, זו אולי התרומה הנאצלת ביותר בתולדות המכון - סכום גדול המאפשר לנו לעשות דברים נחוצים וחיוניים אך חסרי כל זוהר וברק; פשוט תשתיות. החלטנו להנציח את שמו של ראול דה-פיצ'יוטו על הבניין המחודש המשופץ והיפה של אגף במו"ת שיושלם בקרוב במקום המרכזי ביותר בקמפוס. אני מציין במיוחד אירוע זה לא רק כדי להודות לתורם אלא גם כדי להודות לכל הגיבורים האלמונים, נותני השירותים למדע במכון, שבלעדיהם אין מחקר ואין הצלחות מדעיות.

שתף