משולחנו של הנשיא

משולחנו של הנשיא
01.09.1998
בהדרגה, וכמעט מבלי שנרגיש, מתרחשת סביבנו מהפכה מדעית מרתקת. כשהוקם המכון לא היה קשר של ממש בין המחקר הביולוגי מצד אחד והמחקר הפיסיקלי-מתמטי מצד שני. היו אמנם מדענים שידעו כבר אז לחזות את השילוב העתידי בין תחומים אלה, אבל העניין היה בגדר השערות ותוכניות, ולא השאיר את חותמו על העבודה היום-יומית.
 
היום, כיובל שנים מאוחר יותר, התמונה אחרת לגמרי. מצד אחד של המתרס - תחומי הפיסיקה, המחשבים והאלקטרוניקה כולל טכנולוגיות של מגנטים, לייזרים, שבבים אלקטרוניים, חומרים רדיואקטיביים, וכיוצא באלה. מצידו השני של המתרס – תחומי הביולוגיה, הרפואה והחקלאות, מפיענוח צפנים גנטיים ועד חקר המוח ומפיתוח תרופות ועד להבנת תהליכי החיים. אולם המתרס שהיה קיים בעבר בין התחומים האלה נעלם והולך, והשילוב בין עולם המחקר הפיסיקלי ועולמם של מדעי החיים מתגבר והולך.
 
מבט אל כמה מתוכניות הפיתוח של המכון בשנים הקרובות מראה שרבות מהן עוסקות בשילוב הזה. אנו מקימים עתה מערך מחקר הקשור לפרויקט הגנום ולכל מה שנגזר ממנו לגבי הבנת התכונות הגנטיות של בני אדם, בעלי חיים וצמחים. כל המאמץ הזה נשען, בין השאר, על פעילות נרחבת בתחום המחשבים ובעתיד הקרוב גם על שבבים מסוגים חדשים.
 
מערך המחקר החדש שלנו בתחומים אלה כולל את בניין לוין המחודש, בו ימוקמו תשתיות בתחומי הביואינפורמטיקה והגנום, את מרכז המחקר בתחום זה שיוקם בתרומה נדיבה של משפחת קראון, את המערך החדש של מחקר בצמחים טרנסגניים ומבנה חדש ומודרני לחיות טרנסגניות.
 
תחום אחר בו מתחוללת מהפכה שקטה במכון הוא תחום התהודה המגנטית (NMR או MRI ) ושימושיה במדעי החיים. לאחר השלמת מעבדת כץ בבניין וולף ההיסטורי, רכשנו עתה מכשיר NMR800  שיוצב בבניין על שם סמי ורותי כהן )ליד אגף במו"ת(. זהו מכשיר ה- NMR המשוכלל בארץ. הוא יגיע ויותקן בעוד מספר חדשים וישרת בעיקר את חוקרי המחלקה לביולוגיה מבנית. נתקבלה גם החלטה על הקמת מרכז להדמיה בתחום חקר המוח, עם מכשיר MRI שיעמוד גם לרשות חוקרים בתחומים אחרים של מדעי החיים, ונתקבלו שתי תרומות ענק מקרן אריסון וממשפחת אשר לרכישת המכשיר ולהפעלת המרכז.
 
תחום שלישי אותו התחלנו לפתח, ושלגביו אנו יוזמים הקמת מרכז מחקר נוסף הוא תחום הפיסיקה הביולוגית - מחקרים המשתמשים בשיטות מתקדמות מתחומי הפיסיקה כדי לפענח את סודותיהן של מערכות ביולוגיות. יש כיום במכון מספר מדענים צעירים מצטיינים בתחומים אלה בפקולטות לפיסיקה, לכימיה ולביולוגיה ואנו מקווים לגייס בקרוב משאבים שיאפשרו הקמת מסגרת כספית ואינטלקטואלית לקידום המחקרים האלה. כל הדברים האלה מתרחשים בו-זמנית ומובילים אותנו לפעילות בין-תחומית רחבה המשלבת את כל ענפי המדע במתקפה על סודות הטבע. שנה טובה לכל עובדי ותלמידי המכון.

שתף