דוגמה אישית

חדשות מדע בשפה ידידותית
01.03.1997

שתף

ד"ר דן רונן ואנשי צוותו בוחנים את המערכת בכינרת
 
מערכת משופרת לדיגום מים, שפותחה בידי חוקרי המכון בשיתוף עם נציבות המים במשרד החקלאות, הוכרה על ידי הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה (EPA). המערכת הקרויה MLS (מערכת לדיגום רב שכבתי) פותחה בידי ד"ר דן רונן מהמחלקה למדעי הסביבה ולחקר האנרגיה במכון, יחד עם הפרופ' מרדכי מגריץ ז"ל שעמד בראש המחלקה הזאת.
 
המערכת מבוססת על צינור דיגום הכולל עשרות (ולעתים מאות) תאים נפרדים שכל אחד מהם מכוסה בקרום חדיר למחצה. כך דוגם כל תא את הזיהום המצוי בעומק אחר. לאחר ביצוע הדיגום, בודקים החוקרים את החומרים המומסים ומזהים אותם. מערכת זו כבר שימשה לבחינת מגמות של זיהום מים באקוויפרים שונים בישראל (יכולתה של המערכת להסתפק בדגימות מים קטנות יחסית, איפשרה לה לגלות זיהומים בשלבים מוקדמים שבהם עדיין ניתן לעצור את המשך הזיהום ולמנוע את הרס האקוויפר).
 
באחרונה הוכחה יכולתה של המערכת לדגום ולזהות ביעילות חלקיקי חומר מיקרוסקופיים הקרויים קולואידים, המרחפים במים והממלאים תפקיד חשוב בהפצת זיהומים. בין היתר הצליחה המערכת לדגום ולזהות קולואידים של חרסית, מינרלים שונים וכן גם מספר תחמוצות. למציאותם של קולואידים במים נודעת חשיבות, מכיוון שחומרים מזהמים שונים כגון מתכות כבדות, איזוטופים רדיואקטיוויים ורעלים אורגניים נצמדים לקולואידים שמסיעים אותם ומפיצים אותם בסביבה. זיהוי מוקדם של הקולואידים עשוי לפיכך לשמש התראה על סכנה מוגברת לזיהום. מחקר זה בוצע על ידי ד"ר דן רונן מהמחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה במכון, בהשתתפותם של תלמיד המחקר נועם ויסברוד וד"ר דורית נתיב מהאוניברסיטה העברית.
 
במחקר נוסף שבוצע באחרונה, שימשה המערכת לבחינת האפשרות לנצל חיידקים לניקוי מי אקוויפרים המכילים חומר רעיל (המשמש כקוטל עשבים) הקרוי אטרזין. מחקר זה בוצע על ידי ד"ר דן רונן בשיתוף פעולה עם הסטודנטית מירי רייטי וד"ר רפאל מנדלבאום ממרכז המחקר ע"ש וולקני. עכשיו נבחנת יכולתה של המערכת לעקוב אחר תהליכי הגברת מליחותם של מי הכינרת.
 

שתף