לייזר לכל דיסק

חדשות מדע בשפה ידידותית
01.03.1997

שתף

שיטה חדשה לניצול דיסקים אופטיים כמאגרי מידע במערכות מחשבים פותחה על ידי ד"ר ארז חסמן ופרופ' אשר פריזם מהמחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות במכון. חברת "ידע", העוסקת ביישום מסחרי של פירות המחקרים שמבוצעים במכון, כבר רשמה פטנט על השיטה החדשה.
 
דיסק אופטי תקני, המשמש לאגירת מידע במערכות ממוחשבות, מסוגל לאחסן 650 מיליון אותיות. כמות מידע זו נראית כיום רבה מאוד, אבל ברור שמערכות ממוחשבות עתידיות יחייבו שימוש במאגרי מידע גדולים יותר.
 
אחת הדרכים להגדיל את מאגרי הזיכרון הממוחשבים מבוססת על הנחת דיסקים אופטיים אחדים זה על גבי זה, במעין מבנה רב-קומתי. אלא שלא קל לנצל את מלוא יתרונותיו של המבנה הזה: תהליכי רישום ואיחזור המידע מבוצעים באמצעות אלומה של אור לייזר, שעלולה לאבד את מיקודה כתוצאה מהמעבר בין ה"קומות" של המבנה הרב-קומתי.
 
כדי להימנע מכך אפשר היה להפעיל את הדיסקים השונים בזה אחר זה, אך לא נמצאה דרך לנצלם במקביל.
 
ד"ר חסמן ופרופ' פריזם פיתחו דרך לפתור את הקושי הזה באמצעות רכיב אופטי חדש, שמאפשר שימוש במספר אלומות לייזר באורכי גל שונים, במקום באלומה אחת בלבד. הרכיב האופטי החדש ממקד כל אלומת לייזר - בהתאם לאורך הגל שלה - בדיסק אחד מסוים, תוך התעלמות מהדיסקים האחרים. כך יכולות מספר קרני לייזר לפעול בעת ובעונה אחת על דיסקים שונים, דבר שיגביר במידה ניכרת את היעילות של תהליכי רישום ואיחזור המידע במערכות ממוחשבות.
 

שתף