אווידין אוהב את ביוטין (ולהיפך)

חדשות מדע בשפה ידידותית
01.06.1996

שתף

החלבון אווידין (המצוי בביצה) והוויטאמין ביוטין אוהבים זה את זה עד כדי כך, שהם נצמדים זה לזה בעוצמה שהקנתה להם את תואר ה"דבק הביולוגי" החזק ביותר. תכונה זו של שני החומרים, שהתגלתה בעבר, ונוצלה על ידי הפרופ' מאיר וילצ'ק וד"ר אד באייר ממכון ויצמן למדע, משמשת זה שנים להצמדת חומרים ביולוגיים שונים, זה לזה, בתהליכי מחקר רבים ושונים.
 
אלא שכוח ההצמדה החזק הפועל בין שני ה"נאהבים", מקשה מאוד על חוקרים שמבקשים להתיר את הקשר ביניהם, ובמידה מסויימת גם גורם לבזבוז. עכשיו פיתחו הפרופ' וילצ'ק ואנשי צוותו שיטה חדשה להתרת "קשר האוהבים".
 
השיטה מבוססת על שינוי בקשר מימני אחד מבין הקשרים המימניים הרבים המצמידים את מולקולת האווידין למולקולת הביוטין. תגלית זו תייעל במידה ניכרת את אחד מכלי המחקר החשובים המשמשים חוקרים רבים בתחומי מדעי החיים בכל העולם.

שתף