סוף טוב לעשב רע

חדשות מדע בשפה ידידותית
01.06.1996

שתף

"עשב המכשפה" גורם לאובדן מחצית יבוליהם של כמאה מיליון חלקאים באפריקה. בקניה לבדה מוערכים נזקי "עשב המכשפה" בכעשרה מיליון דולר בשנה. עשב טפילי זה חודר לשורשי הגידולים החקלאיים ומעביר אליהם מסר כימי שמאלץ אותם להזינו.
 
אחת השיטות למלחמה בעשב טפיל זה, מבוססת על גידול צמחים תרבותיים, שבאמצעים ביוטכנולוגיים הוקנתה להם יכולת עמידות כנגד חומרים קוטלי עשבים. כאשר מרססים את סביבתם של הצמחים האלה בחומרים קוטלי עשבים, נקטלים רק עשבי הבר, בעוד הצמחים ה"מהונדסים", שביקרם חפצים החקלאים, שורדים. יעילותה של שיטת פעולה זו הוכחה במקומות שונים בעולם, אלא שהיא יקרה יחסית, והחקלאים באפריקה אינם יכולים לממנה.
 
כדי לאפשר גם לחקלאים בארצות עניות ליהנות מחידושי החקלאות המודרנית, הציע באחרונה פרופ' יונתן גרסל, מהמחלקה לגנטיקה של צמחים במכון ויצמן למדע, טכניקה חדשה, שמבטלת את הצורך בריסוס השדה בקוטלי עשבים.
 
בטכניקה זו משרים את זרעי הגידולים החקלאיים בחומר קוטל העשבים, ורק לאחר מכן זורעים אותם.
 
בשלב זה, כש"עשב המכשפה" חודר לצמח החקלאי, הוא סופג ממנו את הרעל - ומת. שיטה זו נוסתה באחרונה בקניה על ידי ד"ר יואל רנסום וגורדון אביו, בחלקות תירס נגועות מאוד בעשב טפילי. כתוצאה מכך, הניבו החלקות המטופלות יבולים גדולים פי שלושה מהיבולים של החלקות הלא מטופלות.
 

שתף