5 שאלות לפרופ' בנימין גיגר, ראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא

חדשות מדע בשפה ידידותית
01.06.1996

שתף

פרופ' בנימין גיגר
 
 
1. בעבר היה מקובל להפריד בין ביולוגיה מולקולרית לבין ביולוגיה של התא. כיצד משתלבות שתי צורות המחקר האלה במחלקה החדשה?
הגנטיה המולקולרית ייצגה בעבר כיוון מחקר חדש ונפרד בביולוגיה, שהתמקד במבנה ובמנגנוני הביטוי של גנים. אבל עם ההתפתחות האדירה שחלה בתחום זה בשנים האחרונות, נעשתה הביולוגיה המולקולרית לכלי מרכזי ורב עוצמה שעומד לרשותם של כל החוקרים בתחומי מדעי החיים.
למעשה, מדובר בטכנולוגיות שמאפשרות לחוקרים לבחון ולהבין את הגורמים הראשונים והבסיסיים ביותר שמשפיעים על מבנה התאים והרקמות, ועל פעולתם.
 
2. אילו גישות מאפיינות את המחקרים המבוצעים במחלקה?
גישה אחת מבוססת על בחינת הקשר בין גנים שונים - באמצעות תוצריהם, לבין מבנים ותהליכים המתבטאים ברמת התא השלם. גישה משלימה מתמקדת בתא החי כולו, כמערכת מורכבת, במטרה להבין את התפקידים שממלאים הגורמים השונים בראייה מערכתית. גישה כזאת מחייבת שילוב של גישות גנטיות, ביוכימיות, אימונולוגיות ומיקרוסקופיות מתקדמות. הכינוס של חוקרים בעלי גישות והשקפות שונות תחת קורת גג של מחלקה אחת יוצר סביבה מפרה ומעוררת, כך שהמחלקה היא, למעשה, יותר מסכום מרכיביה.
 
3. מה משותף לכל חוקרי המחלקה?
הרצון להבין את מנגנון "קבלת ההחלטות" של תאים. כל תא יכול לעשות ארבעה מהלכים עיקריים: להישאר כפי שהוא, להתחלק, להתמיין (לשנות "מקצוע"), או למות. החלטות אלה חורצות למעשה את גורלו של התא ואת גורלו של האורגניזם שהוא מהווה חלק ממנו. כיציד התא "מקבל את ההחלטות"? באיזה מנגנון הוא עושה זאת? איך הוא מגשים אותן? כל אלה הן תעלומות שפתרונן ממתין לנו בעתיד.
 
4. אילו מחקרים מבוצעים כיום במחלקה?
המחקרים מתמקדים בגורמים ובתהליכים שקובעים את ה"החלטות" שיקבל התא. בין היתר נחקרים תפקידיהם ודרך פעולתם של גרומי גדילה, גרומים מרסני גדילה, גנים גורמי סרטן, מבנה ותפקוד השלד התאי, ותהליכים של התמיינות תאים ותקשורת בין התא לבין תאים אחרים. טווח התופעות הנחקרות על ידי חוקרי המחלקה הוא רחב ומשתרע מהרמה המולקולרית ועד לאורגניזם השלם.
 
5. כמה חוקרים מונה המחלקה?
שני חוקרים בכירים, ו-13 קבוצות מחקר בראשות פרופסורים.
 
 

שתף