שדות מגנטיים לנצח

חדשות מדע בשפה ידידותית
01.12.1995

שתף

שדות מגנטיים לנצח
 
 
הוכחה לקיום "התארגנות נוזלית" של שדות מגנטיים הושגה באחרונה על ידי צוות מחקר בראשותו של ד"ר אלי זלדוב מהמחלקה לפיסיקה של חומר מעובה.
 
ד"ר זלדוב וחברי קבוצתו חקרו את הדרך שבה שדות מגנטיים חודרים לתוך חומרים מוליכי על. מוליך על הוא חומר שמוליך זרם חשמלי ללא התנגדות. חומרים אלה עשויים לשמש בין היתר להולכת זרם חשמלי למרחקים גדולים, וכן לפיתוחים טכנולוגיים שונים, בתחומי התעשייה והתחבורה. חלק ניכר מהפיתוחים האלה, מבוססים על חשיפה מבוקרת של מוליך העל לשדות מגנטיים, ועל האופן שבו השדות המגנטיים האלה חודרים אל מוליך העל.
 
עד כה היה ידוע ששדות מגנטיים חודרים למוליך על במעין "שפופרות" זעירות, שכל אחת מהן מכילה שטף מגנטי חלש. ה"שפופרות" האלה מתארגנות במרחקים שווים זו מזו, כך שלמעשה נוצר מעין "גביש מוצק" של שדות מגנטיים זעירים בתוך מוליך העל.
 
אבל, עבודות תיאורטיות שונות הציעו אפשרות שבתנאים מסויימים ה"שפופרות המגנטיות" תהיינה לא יציבות, עקומות, ושהמרחקים ביניהן ישתנו ללא הרף. מצב זה שקול, למעשה, למצב החומר כשהוא נוזל.
 
הצוות של ד"ר זלדוב תיכנן וביצע ניסוי מורכב שהוכיח כי שדות מגנטיים שחודרים למוליך על, אכן עשויים להתארגן במבנה נוזלי ושהמעבר בין הארגון המוצק לארגון הנוזלי מתרחש בנקודת התכה מוגדרת היטב. הניסוי התאפשר לאחר שהחוקרים פיתחו ובנו חישנים זעירים ורגישים במיוחד, למדידת שדות מגנטיים.
 
חישנים אלה עשויים למלא תפקיד מרכזי במחקרים עתידיים שעליהם יתבססו פיתוחים טכנולוגיים שונים.
 

שתף