דלק בעקבות השמש

כלכלה ויישומים טכנולוגיים
01.09.2011
חברת Greenearth אנרגיה בע"מ חתמה על הסכם עם "ידע", המקנה לה רשיון לפיתוח יישומים על-בסיס טכנולוגיה לניצול יעיל של אנרגיית שמש, שפיתח פרופ' יעקב קרני ממכון ויצמן למדע. טכנולוגיה זו מאפשרת לפרק קשרים כימיים ולהמיר מולקולות של פחמן דו-חמצני, שהוא גז חממה, למולקולות של פחמן חד-חמצני שאינו מזיק לסביבה. אותה מערכת יכולה גם לפרק מולקולות מים, ובדרך זו להפיק, באמצעות אנרגיה סולארית, מימן שהוא דלק יעיל וידידותי לסביבה. מקור הפחמן הדו-חמצני יכול להיות פליטה של תחנות כוח, מפעלים שונים ותעשיות מלט. בדרך זו תאפשר הפעלת הטכנולוגיה להשתמש באנרגיית שמש לפירוק חומרים מזהמים מצד אחד, ולהפקת דלק יעיל, נקי וידידותי לסביבה מצד אחר.

Greenearth אנרגיה תממן את פעילות המחקר והפיתוח שתתבצע במעבדתו של פרופ' קרני, במגדל השמש שבמכון. בשלב הראשון תשקיע החברה בפרויקט, באמצעות החברות-הבנות שלה, סכום של 5.5 מיליון דולר.
 

שתף