אלופי הפטנטים

כלכלה ויישומים טכנולוגיים
28.05.2012

שתף

תגיות

בקרב רושמי הפטנטים הישראליים בארה"ב ניצבה חברת "ידע" במקום הראשון בין החברות האוניברסיטאיות המעבירות ידע וטכנולוגיות מהאקדמיה אל התעשייה, ובמקום החמישי בין כל החברות. את ארבעת המקומות לפניה תפסו חברות ענק: הסניפים הישראליים של "אינטל" ושל יבמ, חברת התרופות העולמית "טבע", והסניף הישראלי של "אפלייד מטיריאלס". נתונים אלה מסכמים את הפעילות בתחום זה בשנים 2010-2006, והם נכללים בדו"חות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ישראל מדורגת במקום גבוה במיוחד בין ארצות העולם ברישום פטנטים בין-לאומיים בארה"ב: היא ניצבת במקום השלישי אחרי טייוואן ויפן.

שתף

תגיות: