על המפה

כלכלה ויישומים טכנולוגיים
28.11.2012

שתף

חברתLifeMap Sciences   בע"מ, חברה בת שלBioTime חברת  בע"מ, באחרונה עם "ידע" על הסכם לפיתוח ולמיסחור מאגר נתונים ממוחשב למחלות אדם ,MalaCards –  שמהווה המשך לפלטפורמה הידועהGeneCards   שפיתחו חברי קבוצת המחקר של פרופ' דורון לנצט. בראש צוות הפיתוח עומדת מרלין שפרן. עו"ד גליתיושע מ"ידע" פעלה לחתימת העסקה.
 
®GeneCards הוא מאגר נתוניםאינטרנטי מקיף המספק מידע גנומי עלכל הגנים הידועים, כולל גנים חזויים. מספר הכניסות אליו עומד על יותר מ-12 מיליון בשנה. משתמשים בו מאות אלפי מדענים, מכל העולם, מהאקדמיה, ממרכזים רפואיים ומהתעשייה. מאגר®GeneCards   ממנף את המידע הזה, ומספק תמונה מקיפה של הקשרים בין מחלות אנושיות לבין הגנים המעורבים בהן. חברתLifeMap  Sciences  מחזיקה ברישיון עולמי בלעדי מידע לשיווקMalaCards ו®GeneCards-.
 
פרופ' לנצט: "מאגרMalaCards , המשלב מידע מ-35 מקורות, ומתאר מעל 17,000 מחלות, מבטיח להיות יעיל כמו®GeneCards   עבור הקהילה הביו-רפואית העולמית".  ד"ר דוד ורשבסקי, מנכ"ל LifeMap Sciences, אומר: "השקתMalaCards  מהווה צעד נוסף שלנו לקראת השלמת מאגרי המידע אותם נציע בתחומי הביולוגיה של התא, הגנומיקה והפתולוגיה, לצורך מחקר רפואי".  

שתף