מוציאים את הרעל מהאדמה

כלכלה ויישומים טכנולוגיים
24.02.2013
פרופ' בריאן ברקוביץ
 
 
חברת "ידע מחקר ופיתוח", הזרוע המסחרית של מכון ויצמן למדע, חתמה באחרונה על הסכם עם חברת "קטליסט אגטק", שהוקמה במסגרת חממת מופ"ת ביהודה. במסגרת ההסכם, שהמשא ומתן לקראת חתימתו נמשך שלושה חודשים, מעניקה "ידע" ל"קטליסט אגטק" רשיון בלעדי לפתח ולמכור חומרי הדברה לשימוש בחקלאות, שבהם משולבת טכנולוגיה המוגנת באמצעות פטנט של "ידע". הטכנולוגיה החדשנית מונעת מחומרי ההדברה לחלחל למי התהום ולזהם את מקורות מי השתייה. החברה מחויבת לפתח ולמסחֵר את הטכנולוגיה ברשיון, ולשלם ל"ידע" תמלוגים מכל מכירה או עסקה שתעשה בטכנולוגיה זו.
 
חומרי הדברה, דשנים ואגרוכימיקלים רבים נוספים הם חיוניים לחקלאות, אך כמות עצומה של חומרים אלה נשארת באדמה, ובסופו של דבר מזהמת את מי התהום. פרופ' בריאן ברקוביץ וד"ר ישי דרור, מהמחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה במכון ויצמן למדע, המציאו שיטה למניעת זיהום מי תהום וקרקע באמצעות פירוק חומרים אלה לפני שהם הופכים למזהמים. השיטה החדשה מבוססת על שימוש במשפחת חומרים פעילים וידידותיים לסביבה, הקרויים פורפירינים, ונגזרותיהם; לדוגמה, ויטמין B12. הפורפירינים פועלים כזרזים: הם מובילים אלקטרונים, וכך גורמים להתפרקותם של כימיקלים רעילים למרכיבים שאינם מזיקים בקרקע לחה. בד בבד, הזרזים אינם מפריעים לפעילותם של האגרו-כימיקלים, שכן הם גורמים לפירוק חומרים אלה לאחר שכבר השלימו את תפקידם, בשכבה העמוקה וחסרת החמצן שמתחת לרובד בו מצויים שורשי הצמחים. כך מונעים הזרזים זיהום חדש, ובנוסף לכך הם מפרקים כימיקלים שנשארו בקרקע בעקבות שימושים קודמים.     

 

 

שתף