מלה אחרונה

מלה אחרונה
01.06.2015

שתף

"חוכמה אמיתית היא להימנע מלהיראות חכם".

אייסכילוס (456-525 לפנה"ס). מתוך "פרומתיאוס הכבול".

שתף