משולחנו של הנשיא - מדעני סגל

משולחנו של הנשיא
14.07.2016

פרופ' דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע

בעשור האחרון נותר מספרן של קבוצות המחקר בחמש הפקולטות של המכון ובמחלקה להוראת המדעים, פחות או יותר, בלא שינוי - כ-250. מנגד, מספרם של העובדים במכון, בכל המיגזרים, גדל מ-3,000 ל-4,000. משמעות הנתון הזה היא, שקבוצות המחקר זוכות כיום ליותר תמיכה. למעשה, זהו פועל יוצא של ההתפתחויות הטכנולוגיות בכלֵי המחקר, ושל המורכבות ההולכת וגוברת של המחקר המדעי המודרני. הציוד המשמש כיום במעבדות מחקר רבות מחייב יֶדע רב, ומידה רבה מאוד של מומחיות.

אחד המרכיבים האנושיים המרכזיים ביותר במרקם העבודה במעבדות המורכבות, ובתהליכים המתנהלים בהן, הוא מדעני הסגל שלנו. הם ממלאים תפקיד מפתח, הן בקבוצות המחקר והן במספר הגדל והולך של שירותי הליבה אשר מסייעים לכלל מדעני המכון. אפשר לומר בביטחון מלא, שתרומתם של כ-180 מדעני הסגל חיונית לפעילות המחקר במכון, ושהם משמשים נדבך חשוב ביצירת רמתו הגבוהה של המחקר במכון – ובשמירה על רמה זו.

אפשר להקים קבוצות מחקר בדרכים רבות, אפילו בסביבת הפעולה של קבוצות המחקר העצמאיות, שהן אחד מסימני ההיכר של מכון ויצמן למדע. ביקור בקבוצות מחקר באוניברסיטאות אחרות ובמכוני מחקר אחרים, במקומות שונים בעולם, עשוי 
להמחיש עד כמה המבנה של קבוצות מחקר אלה יכול להיות שונה בכל מקום ומקום, גם אם תוכניות המחקר עצמן דומות מאוד.

בנוסף ליתרון המומחיות של מדעני הסגל שלנו בהפעלת כלֵי מחקר מורכבים, הם גם מהווים חלק חשוב בנוף המחקר במכון, ותורמים בכל היבטי המחקר. מערך זה מכפיל את הכוחות 
האינטלקטואליים העומדים מאחורי המחקרים המתבצעים במכון, וממנף את פעילות המעבדות בו.

גיליון זה של מגזין "המכון" מוקדש לקבוצת מדענים חשובה זו, שהיא מעמודי התווך של המכון, ונכללים בו מאמרים העוסקים בתרומתם של מדעני הסגל בתחומים השונים של חזית המדע העולמית.

שתף