מילה אחרונה:משה גרשוני

מלה אחרונה
23.02.2017

                                                   

   "הצעקה של היחיד היא הצידוק היחיד לחברה"   

                                                                                    משה גרשוני

                                                                                                                                                                                           

שתף