משולחנו של הנשיא - יוני 2017

משולחנו של הנשיא
28.05.2017

פרופ' דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע

בעולם הכלכלה והעסקים, החברות נמדדות לפי היקפי מכירת המוצרים או השירותים שלהן. לכן, לרוב הן מבקשות לצמוח, מפני שהגידול מאפשר להן להרחיב את היקף המכירות. אם כן, בתחום זה, שיעור צמיחה גבוה נתפס כסימן חיובי. מחקר מדעי, לעומת זאת, הוא "עסק" מסוג שונה. כאן המטרה היא, אם לנסח זאת בפשטות מְרַבִּית, להמיר כסף ביֶדַע. אלא שלמטבע הידע יש כללים משלו, והחשוב שבהם הוא המשקל שיֵש להעניק לאיכות, שכן יותר יֶַדַע אינו בהכרח ידע טוב וחשוב יותר. למעשה, במאזן הכולל של ערך הידע, לאיכות יש חשיבות ומשמעות רבות יותר מזו של הכמות. לדוגמה, בעולם העסקים, מפעל שמייצר ומוכר יותר מכוניות בעלות איכות בינונית, יכול להפיק רווחים גדולים יותר מיצרן שמייצר ומוכר מעט מאוד מכוניות באיכות עילית. אבל בעולם שלנו, עולם המדע והידע, אין כמעט ערך לכמות גדולה של ידע באיכות בינונית.

אנחנו, במכון ויצמן למדע, מתמקדים במה שאפשר לכנות "צמיחה איכותית". איננו רוצים להיות מוסד גדול יותר, אלא מוסד טוב יותר. כאשר פָּנֵינו להגדלת שטח המעבדות, המטרה העומדת לנגד עינינו היא יצירת מקום גדול יותר עבור כל מדען, על מנת שיוכל לבצע מחקר טוב, חדשני ומתקדם יותר, לקבל תמיכה רבה יותר, ולהשתמש בציוד מתוחכם יותר, המחייב שטח גדול יותר. המחקר המדעי תמיד היה תלוי בטכנולוגיה, אך מגמה זו רק הולכת וגוברת. בשנים האחרונות מתפתחים יותר ויותר מכשירים מתוחכמים, המאפשרים למדענים להציץ עמוק יותר בסודות הטבע, ותכונותיהם ומאפייניהם של מכשירים חדשים אלה מחייבים אותנו להציבם ולהפעילם במתקנים ייעודיים. בעזרת מכשירים אלה, כגון מערכות NMR או MRI, ספקטרומטרים של מאסות גדולות, וכן מיקרוסקופים חדשים, או לייזרים, יתאפשר למדעני המכון להפיק תוצאות טובות יותר, ובעלות משמעות רבה ועמוקה יותר.

מחירן של הטכנולוגיות החדשות האלה גבוה מאוד, ואנו חבים תודה לכל מי שתומכים בנו ומאפשרים לנו לעמוד בעלויות אלה. נושא זה נדון, בין נושאים נוספים, במפגש מועצת המנהלים שלנו, שהתקיים באחרונה במכון. במפגש זה נדונו מצבו הכספי והתחייבויותיו של המכון, והדרכים הנכונות והמתאימות לפיתוח ושיפור. התמיכה ותשומת הלב של חברי מועצת המנהלים, שרבים מהם ממלאים תפקידים בכירים בחברות ובארגונים חובקי-עולם, הן מן המרכיבים המרכזיים בהצלחתנו, ועלינו להיות אסירי תודה על כך.

יצירת הסביבה המתאימה, אשר מאפשרת למדענים להפיק מעצמם את המיטב, היא משימה מורכבת מאוד, והגשמתה היא פועל יוצא של שילוב כוחות וידיים של אנשים רבים, מתחומים שונים. כל אחד מהאנשים האלה תורם תרומה חשובה ומרכזית במאמץ הכולל של כולנו, במגמה להפוך את מכון ויצמן למדע למגדלור עולמי של מצוינות.

שתף