מלה אחרונה: אנדרה ברטון

מלה אחרונה
06.06.2017

שתף

"היה צורך שקולומבוס ייסע בחברת משוגעים כדי לגלות את אמריקה. ראו נא כיצד שיגעון זה קרם עור וגידים".

אנדרה ברטון 1966-1896 ( מתוך "המניפסט הסוריאליסטי")

שתף