מלה אחרונה

מלה אחרונה
11.09.2017

שתף

"על מה שעליו אי-אפשר לדבר, אודותיו יש לשתוק"

                                           לודוויג ויטגנשטיין, 1951-1889 (מתוך "מאמר לוגי פילוסופי")

שתף