איך לתכנן טלפון סלולרי בטוח לשימוש?

חדשות חינוך
26.11.2017

גישה לימודית חדשה שפותחה במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע מקשרת לראשונה בין לימודי כימיה בבתי הספר התיכוניים לבין חינוך לקיימוּת

טלפון סלולרי

באקולוגיה, קיימוּת (Sustainability) היא היכולת של מערכות ביולוגיות לשרוד ולשמור על המיגוון שבהן לאורך זמן. עבור בני האדם, קיימוּת היא היכולת לשמר את איכות החיים שלנו–סביבתית, כלכלית וחברתית גם בעוד 20, 50 ו-200 שנה. 

גישה לימודית חדשה שפותחה במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע מקשרת לראשונה בין לימודי כימיה בבתי הספר התיכוניים לבין חינוך לקיימוּת. ד"ר רחל ממלוק-נעמן מהיחידה להוראת המדעים, המשלבת חינוך לקיימוּת בהוראת הכימיה, מסבירה: "מחקרים מצביעים על כך, ששילוב היבטים חברתיים וסביבתיים הקשורים לנושאים בכימיה, בעזרת מחקר, עשוי לעודד את התלמידים ללמוד כימיה, ולהבין עד כמה היא נוגעת לחיי היום-יום שלהם". ד"ר ממלוק-נעמן פיתחה, יחד עם מורים לכימיה, חומרי למידה לתלמידי כימיה בבתי ספר תיכוניים בנושאים כמו זיהום אוויר, חומרי הדברה, מרססים שונים וחומרי ניקוי. בנוסף, במסגרת פרויקטים אירופיים לחינוך, פיתחה יחידות לימוד המבוססות על שיטה זו, בשיתוף עמיתיה–פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר דבורה קצביץ' וד"ר מלכה יאיון. כך, למשל, פוּתח מערך לימוד לא שגרתי, שכותרתו "איך לתכנן טלפון סלולרי בטוח לשימוש?", באוניברסיטת מישיגן בשיתוף פרופ' דייוויד פורטוס.

יחידת לימוד זו הוקדשה לסוגיות כמו קרינה אלקטרומגנטית, והטיפול במצברים המתכלים של הטלפונים. מחקרים אשר ליוו את הפעלת יחידות הלימוד הצביעו על כך, שהתכנים עודדו את התלמידים להמשיך בלימודי הכימיה, השפיעו על תפיסות החיים היום-יומיות שלהם בענייני חברה, והגבירו את מודעותם לסביבתם. התלמידים ציינו, כי לחומר הלימוד היה קשר גם ללימודי הכימיה וגם לחייהם האישיים. מורים שליוו את התהליך סברו, כי יחידות לימוד אלה עשויות לקדם את החינוך לפיתוח בר- קיימא. על פיתוחים ומחקרים אלה זכתה ד"ר ממלוק-נעמן באחרונה בפרס הוועדה לשיפור סביבתי של האגודה הכימית האמריקאית. 

שתף