מלה אחרונה

מלה אחרונה
22.02.2018

מדור מלה אחרונה, המכון - מגזין 90

שתף

אם בעיה היא בת-פתרון, אם המצב הוא כזה שאתה יכול לעשות משהו בנוגע אליו, אז אין כל צורך לדאוג. אם הבעיה אינה בת-פתרון, אז אין טעם לדאוג. בכל מקרה אין שום תועלת בדאגה"

הדלאי למה

שתף