מכון ויצמן למדע מציע מענקים שיאפשרו לנשים מצטיינות שסיימו דוקטורט במדעים, להמשיך בקריירה מדעית

18.07.2007

מכון ויצמן למדע פותח בימים אלה תוכנית חדשה שנועדה לעודד ולסייע לנשים לבחור בקריירה מדעית בתחומי מדעי הטבע (פיסיקה, כימיה ומדעי החיים), והמדעים המדויקים (מתמטיקה ומדעי המחשב). המטרה: לסגור את הפער הגדול שקיים היום בין מספר הנשים והגברים בדרגות האקדמיות הבכירות.

מספרן של הנשים הלומדות באוניברסיטאות ומשלימות תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי) קרוב מאוד למספרם של הגברים במסלולים אלה. אבל רק מעטות מהן מטפסות במסלולי הקידום האקדמיים הגבוהים, ושיעורן בקרב הסגל האקדמי הבכיר נמוך ביותר. מדובר בתופעה עולמית.

מכון ויצמן למדע יוזם בימים אלה פעילות ארצית לתמיכה במדעניות מצטיינות. לשם כך נוסדה התוכנית לקידום נשים במדע במימונם של קרן קלור ודונלד זוסמן. כחלק מתוכנית זו, יעניק המכון מענקים למחקר בתר-דוקטוריאלי על-שם שרה לי שופף לעשר מדעניות צעירות שסיימו לימודי תואר שלישי במדעי הטבע ובמדעים המדויקים, בכל מוסד אקדמי בארץ, והתקבלו למחקר בתר-דוקטוריאלי בחו"ל. המענקים, בסכום שנתי ממוצע של עשרים אלף דולר לכל מדענית, יהוו תוספת למלגה שיקבלו ממקור מוסדי רשמי או ממעבדת המחקר, ויסייעו למדעניות הצעירות לצאת עם משפחתן לחו"ל.

צוואר בקבוק

ההחלטה לצאת לתקופת מחקר בחו"ל זוהתה כצוואר הבקבוק, בו נשים רבות מוותרות על המשך הקריירה האקדמית, ופונות לכיוונים אחרים. זהו שלב קריטי במסלול ההכשרה המקצועית של מדען, התורם לעצמאותו ולחשיפתו לקהילה המדעית העולמית, ומאפשר לו להוכיח את עצמו. סיבות שונות, אישיות, משפחתיות וכלכליות, מונעות מנשים רבות לצאת למספר שנים לחו"ל, וכתוצאה מכך מספר הנשים המועמדות למסלולי הקידום באקדמיה הוא קטן, בהשוואה למספר הגברים.

תוכנית המענקים למחקר בתר-דוקטוריאלי על-שם שרה לי שופף, במסגרת תכנית מכון ויצמן למדע לקידום נשים במדע במימונם של קרן קלור ודונלד זוסמן, נועדה לשנות את המציאות הזאת. במסגרת התוכנית יעניק מכון ויצמן מענקים מיוחדים שיאפשרו לנשים מצטיינות רבות לצאת למחקר בתר-דוקטוריאלי במוסדות מחקר מובילים בחו"ל. המענק יספק תמריץ (כלכלי, אך גם חברתי ומקצועי) משום שהוא יקל על הנשים, בפרט על נשים נשואות ואמהות לילדים קטנים, לממן את השהות בחו"ל במשך שתי שנות ההשתלמות. התוכנית מיועדת לנשים שרואות את עתידן בפיתוח קריירה מדעית בארץ, מתוך כוונה ליצור מנהיגות נשית במוסדות המחקר הישראליים.

מכון ויצמן למדע מזמין בימים אלה נשים שסיימו לימודי תואר שלישי במדעים, בכל האוניברסיטאות הישראליות, להגיש את מועמדותן לקבלת המענק. ועדה מיוחדת של המכון, בראשות יועצת נשיא מכון ויצמן לקידום נשים במדע, פרופ' הדסה דגני, תמיין ותבחר את 10 הנשים שייזכו במלגות, שיוענקו להן בחודש תשרי, תשס"ח (אוקטובר 2007).

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט - http://www.weizmann.ac.il/feinberg/WomenInScience/

 

למידע נוסף ניתן לפנות למשרד דובר מכון ויצמן למדע: 3856–934 – 08

שתף