אגודות ידידים בעולם

28.06.2015

שתף

מכון ויצמן למדע זוכה לסיוע מרשת של ארגוני תמיכה מבוססים מרחבי העולם המבטיחים את המשך קיומו של המכון והמעניקים למכון את המשאבים הנחוצים להמשך התפתחותו. כמו כן, מביאים ארגונים אלו לידיעת הציבור בארץ ובעולם מידע על אודות החזון וההישגים של מדעני מכון ויצמן למדע.

התרומות המוענקות למכון ברוחב לב על-ידי ידידנו הנדיבים מרחבי העולם מהוות הן חלק נכבד מתקציב התפעול השנתי של המכון והן את חלק הארי של משאבי הפיתוח של המכון. אגודות הידידים של מכון ויצמן פועלות בארצות הברית, בבריטניה, בקנדה, במדינות המובילות במערב אירופה, באוסטרליה, באמריקה הלטינית ובישראל.

 

הוועד האמריקאי למען מכון ויצמן למדע - ACWIS


ויצמן - אוסטרליה


ויצמן - קנדה


הוועד האירופי למען מכון ויצמן למדע


ויצמן צרפת - אירופה


אגודת ידידי מכון ויצמן למדע בישראל


ויצמן - בריטניה


אגודת ידידי מכון ויצמן למדע בברזיל


חברי המכון במקסיקו


 

שתף