הדו"ח של ERC לסיכום 2019

מכון ויצמן למדע מדורג במקום השביעי באירופה במספר הכולל של מענקי מחקר מטעם מועצת המחקר האירופית

מכון ויצמן למדע מדורג במקום השביעי באירופה – ובמקום הראשון בישראל – במספר הכולל של מענקי מחקר מטעם מועצת המחקר האירופית (ERC) לשנים 2019-2007. למעשה, מכיוון שמספר קבוצות המחקר במכון ויצמן למדע קטן ממספר קבוצות המחקר ברוב מכוני המחקר והאוניברסיטאות שזכו במענקים מה-ERC, נראה שהדירוג היחסי של המכון גבוה עוד יותר.

מאז הקמתה ב-2007 מחלקת ERC מענקי מחקר במיליארדי יורו, והיא מימנה עד כה יותר מ-10,000 פרויקטים מחקריים בהובלת מדענים ממוסדות מחקר ב-34 מדינות שונות. נתונים אלו פורסמו באחרונה במסגרת הדו"ח של ERC לסיכום 2019. ה-ERC מציעה מענקי מחקר בארבעה מסלולים שונים – שני מסלולים המיועדים לחוקרים בראשית דרכם (מסלולי Starting ו-Consolidator), מסלול Advanced למדענים מבוססים ובולטים בתחומם – ומסלול נוסף בשם Synergy שנועד לקדם שיתופי פעולה בין-תחומיים בין קבוצות מחקר.

שיעור ההצלחה הגבוה בקרב מדענים צעירים מעודד במיוחד ומצביע על עתיד מבטיח"

לאורך השנים, שיעור ההצלחה של מדעני המכון בהשגת מענקי מחקר היה מעל הממוצע בכל המסלולים, ברובם בפער ניכר. בשנת 2019, שיעור ההצלחה הממוצע של מדעני המכון בשני המסלולים למדענים צעירים ובמסלול הסינרגיה היה כ-50%. במלים אחרות, אחת מכל שתי הגשות של מדעני המכון זכתה במענק. לשם השוואה, שיעור ההצלחה הממוצע של כלל גופי המחקר האירופיים במסלולים אלה הוא 13%. במסלול המיועד למדענים מבוססים שיעור ההצלחה של מדעני המכון היה 18% בהשוואה לממוצע אירופי של 10%.

"ההישגים המחקריים של מדעני המכון נשענים בין היתר על הצלחתם המוכחת בהשגת מענקי מחקר", אומר נשיא המכון פרופ' אלון חן. "שיעור ההצלחה הגבוה במיוחד בקרב מדענים צעירים מעודד במיוחד ומצביע על עתיד מבטיח".

שתף