תוכנית סיוע לחוקרים צעירים שנפגעו מהתפרצות הקורונה

התוכנית מיועדת הן לבוגרי דוקטורט שנאלצו לדחות יציאתם למחקר בתר-דוקטוריאלי בחו"ל, והן לחוקרים המצויים בעיצומו של מחקר בתר-דוקטוריאלי, אך נאלצים לחזור לישראל בטרם עת

חוקרים צעירים

מכון ויצמן למדע יוזם תוכנית חירום של מענקי מחקר לחוקרים בתר-דוקטוריאליים (פוסט-דוקטורנטים) אשר פעילותם המחקרית נפגעה בעקבות התפרצות מגיפת הקורונה. התוכנית מיועדת הן לבוגרי דוקטורט מאוניברסיטאות ומוסדות מחקר ישראלים שנאלצו לדחות את יציאתם למחקר בתר-דוקטוריאלי בחו"ל והן לחוקרים המצויים בעיצומו של מחקר בתר-דוקטוריאלי, אך נאלצים לחזור לישראל בטרם עת. לטובת התוכנית, הקצתה הנהלת המכון סכום של 1 מיליון דולר; סכום מקביל יגויס מקרנות המחקר של מדעני המכון אשר יארחו בקבוצותיהם את החוקרים הבתר-דוקטוריאליים הנבחרים. בסך הכל צפוי המכון לארח במסגרת תוכנית החירום כ-30 חוקרים בתר-דוקטוריאליים למשך שנתיים.

מוזמנים להגיש מועמדות בוגרי תוכניות דוקטורט מאוניברסיטאות ישראליות, חוקרים ישראלים השוהים בחו"ל במסגרת מחקר בתר-דוקטוריאלי, תלמידי מחקר של מכון ויצמן למדע המצויים בשלב האחרון של הדוקטורט וחוקרים בתר-דוקטוריאליים במכון ויצמן למדע. קולות קוראים לתוכנית זו יפורסמו מעת לעת, כשהמועד הקרוב להגשת המועמדויות – 27 באוקטובר 2020. 

"מוסדות מחקר ברחבי העולם צמצמו את היקף הפעילות שלהם, תקציבים ומלגות קוצצו, ומגבלות הוטלו על הכניסה למדינות שונות. מטרת תוכנית החירום היא להציע למדענים ישראלים 'מימון ביניים' שיאפשר להם להישאר במסלול האקדמי"

אומר פרופ' מייק פיינזילבר, יו"ר ועדת תוכניות המחקר הבתר-דוקטוריאליות במכון: "מוסדות מחקר ברחבי העולם צמצמו את היקף הפעילות שלהם בעקבות המגיפה, תקציבים ומלגות קוצצו, ומגבלות הוטלו על הכניסה למדינות שונות. מטרת תוכנית החירום שיזם המכון היא להציע למדענים ישראלים – או בעלי זיקה לישראל – אשר נפגעו מהמגיפה, 'מימון ביניים' שיאפשר להם להישאר במסלול האקדמי".

אומר נשיא המכון, פרופ' אלון חן: "מחקר בתר-דוקטוריאלי הוא שלב חשוב במסלול ההכשרה המקצועית של מדענים. מכון ויצמן למדע התגייס לסייע לחוקרים צעירים שנפגעו ממגיפת הקורונה במטרה לאפשר להם לממש את הפוטנציאל המדעי שלהם ולהשלים את מחקריהם במכון ויצמן למדע". 

לקבלת מידע נוסף, תמונות ולתיאום ראיונות:
משרד הדובר - מכון ויצמן למדע
08-9343856 news@weizmann.ac.il

שתף