מכון ויצמן למדע מעניק למדעניות צעירות מענקים למחקר בתר-דוקטוריאלי

25.02.2015
 
 
התוכנית הלאומית למענקי מחקר בתר-דוקטוריאליים לקידום נשים במדע, שיסד ומפעיל מכון ויצמן למדע, מציעה תמיכה למדעניות מצטיינות – מכל מוסדות המחקר והאוניברסיטאות בארץ - שבחרו בקריירה מדעית. השנה יוענקו עד עשרה מענקים, בסכום שנתי של עד 20,000$, כתוספת למלגת ההשתלמות הבתר-דוקטוריאלית בחו"ל.
 
המענקים מיועדים למסיימות לימודים ומחקר לתואר שלישי במדעי הטבע ובמדעים המדויקים. כל בעלת תואר שלישי מכל מוסד אקדמי בארץ, שאושר לאחר ה-1 בינואר 2014, זכאית להגיש מועמדות לקבלת המענק. בקשות יתקבלו עד ל-1 במאי 2015.
 
מכון ויצמן למדע מפעיל את התוכנית הלאומית למענקי מחקר בתר-דוקטוריאליים לקידום נשים במדע משנת 2007, לאחר שתקופת המחקר הבתר-דוקטוריאלי בחו"ל זוהתה כשלב המכריע שבו מוותרות נשים רבות על מסלול אקדמי. מדובר בתוכנית המעניקה מענק כספי נדיב למסיימות לימודי תואר שלישי בהצטיינות, שמאפשר נסיעה לחו"ל – עם המשפחה – לתקופת מחקר בתר-דוקטוריאלית באוניברסיטאות ובמכוני מחקר בחו"ל.
 
המענק ייחודי בכך שהוא ניתן ללא כל דרישה להתחייבות מצד המדעניות לחזור לעבוד במוסד אקדמי ישראלי בתום תקופת המחקר. עד כה ניתן המענק ל-85 מדעניות. מתוכן 29 קיבלו משרות אקדמיות במוסדות אקדמיים בארץ, בעוד שבע התמנו למשרות אקדמיות בחו"ל. 37 מדעניות נוספות עדיין נמצאות בעיצומו של המחקר הבתר-דוקטוריאלי בחו"ל.
 
"זוהי תכנית חלוצית, יוקרתית ובעלת חזון ברמה הלאומית", אומרת פרופ' דניאלה גולדפרב, יועצת נשיא מכון ויצמן למדע לקידום נשים במדע. "המענק הכספי, כמובן, מהווה הקלה כלכלית משמעותית, ומאפשר יציאה להשתלמות בתר-דוקטוריאלית בחו"ל, גם במצב שלבן הזוג אין עבודה מובטחת. אך בנוסף להיבט הכלכלי יש למענק חשיבות נוספת: קבלתו מעודדת את הזוכות, ומשדרת להן ולסביבתן הקרובה 'אני באמת טובה, משקיעים בי ואני יכולה להצליח'".
 
טופס הרשמה ופרטים נוספים באתר:
מידע נוסף ותמונות אפשר לקבל במשרד הדובר, מכון ויצמן למדע:

שתף