פרופ' ישראל בר-יוסף

פרופ' ישראל בר-יוסף נבחר לכהן כדיקן לענייני חינוך הממונה על המחלקה להוראת המדעים.
 
פרופ' ישראל בר-יוסף

שתף