פרופ' גרשום מרטין

פרופ' גרשום מרטין נבחר לשאת את הרצאת רובר ס. מוליקן לשנת 2008 במרכז לכימיה קוונטית חישובית של אוניברסיטת ג'ורג'יה, ארה"ב.

שתף