פרופ' מנחם סגל

פרופ' מנחם סגל יכהן תקופה נוספת בתפקיד ראש מרכז לחקר מחלות עצבים על-שם נלה וליאון בנוזיו.

שתף