פרופ' מרדכי היייבלום

פרופ' מרדכי היייבלום יכהן תקופה נוספת בתפקיד ראש מרכז יוסף ה. ובל ר. בראון למחקר תת-מיקרוני.

שתף