פרופ' גיורא מיקנברג

פרופ' גיורא מיקנברג יכהן תקופה נוספת בתפקיד ראש מרכז נלה וליאון בנוזיו לפיסיקה של אנרגיות גבוהות.

שתף