פרופ' ישראל פכט

פרופ' ישראל פכט נבחר למזכיר הכללי של איחוד האגודות הביוכימיות באירופה, FEBS.

שתף