פרופ' מיכאל פיינזילבר

פרופ' מיכאל פיינזילבר נבחר לכהן בקתדרה הפרופסוריאלית למדעי העצב המולקולריים על-שם חיה.

שתף