לונדון מחכה לי

01.06.2008
 
גיליון מיוחד של כתב-העת International Journal of Science Education שיצא באחרונה לאור הוקדש כולו להצגת שיתוף פעולה בין מדענים ישראלים מהמחלקה להוראת מדעים במכון לבין מדענים בריטיים ממחלקה מקבילה בקינגס-קולג' בלונדון. את הפרויקט, בתמיכת קרן גטסבי הבריטית, מובילים ראש המחלקה להוראת המדעים, פרופ' אבי הופשטיין, ופרופ' בת-שבע אלון, ושותפים בו ד"ר אסתר בגנו, ד"ר רחל ממלוק-נעמן, ד"ר זהבה שרץ, מרים כרמלי, ותלמידי המחקר ליאורה ביאלר, חנה ברגר, ודורית טייטלבאום. הפרויקט נועד לעסוק בהכשרת מורים, במטרה לתרום לידע ולהתפתחות המקצועית המתמשכת של מורים למדעים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. בגישה "מבוססת עדויות" על פיה פעלו, אוספים מורים מידע שיטתי ומתמשך על ההוראה והלמידה בכיתות, ומסיקים ממנו מסקנות המובילות לשיפור דרכי ההוראה והלמידה.
 
גיליון כתב-העת סוקר שש תוכניות שהופעלו במשך שלוש שנים בישראל  ובבריטניה, אשר כללו מעבדות חקר בתחום הכימיה, שיטות לאינטגרציה של ידע בפיסיקה, מיומנויות למידה במקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים, טיעונים מדעיים, חקר במדע, ושיטות הערכה בלימודי מדע.
 
פרופ' אבי הופשטיין אומר, כי שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, שהן בעלות תרבות שונה ומערכות חינוך שונות, הפועלות על-פי עקרונות וקווים מנחים שונים, איפשר לקבל מידע עשיר ורב-גוני על הנושאים השונים שנבחנו במסגרת הפרויקט. גישת ההכשרה שפותחה בפרויקט זה מופעלת כיום בארץ ובבריטניה.

שתף