מטמון בדרך הצבע

01.08.2001

שתף

קבוצת המורים עם הגיעם למכון
 
ארבעים מורים למדעים יוצאים מבתיהם בצפון הארץ ונוסעים דרומה. מתי הם יגיעו להשתלמות במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע? למורי חטיבות הביניים הערביות בצפון הארץ נדרשו לשם כך ארבע שעות בממוצע.
 
מטרת ההשתלמות, כפי שמגדיר אותה פרופ' אורי גניאל, ראש המחלקה להוראת המדעים במכון, היא הכשרת שכבה של מורים מנהיגים שיהוו את ראש החץ בהוראת המדעים במגזר הערבי. ברמת התוכן התמקדה ההשתלמות ב"דרך הצבע - מערכות בתעשייה", יחידת לימוד בתחום חקר החומרים, לרבות מערכות טכנולוגיות המשמשות בתעשיית הצבעים. פרופ' גניאל: "שילוב זה בין מדע וטכנולוגיה הוא אחד מהשינויים העיקריים בדרכי ההוראה של המדעים בחטיבות הביניים, כפי שעולה מהמלצות הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי - 'מחר 98'. חומרי הלימוד שפותחו בעקבות הדו"ח הזה מאפשרים למורה לבחור מתוך כל החומר הכתוב את היחידות המתאימות ביותר לצרכיו ולצורכי תלמידיו. חלק מהחומרים כבר תורגמו לערבית, וחלקים אחרים מתורגמים והולכים בימים אלה".
 
יישום המלצות "מחר 98" מחייב שינויים לוגיסטיים משמעותיים בחיי בית הספר והמורים. בין השאר מדובר בהקניית ידע בסיסי בתחומים שונים של המדע, וכן בהיבטים נבחרים של הטכנולוגיה, תוך שימת דגש על הקניית מיומנויות חשיבה ולמידה. לצורך זה נכתבה תוכנית לימודים חדשה המדגישה את הקשר הרב-תחומי בין מדע וטכנולוגיה.
 
המחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן למדע היתה בין הראשונים שנחלצו לפתח יחידות לימודים חדשות ומתקדמות ברוח המלצות הוועדה. כך פותחו חומרי לימוד חדשניים במסגרת פרויקט מטמו"ן (מדע וטכנולוגיה מכון ויצמן), בראשותה של פרופ' בת-שבע אלון. מורים למדעים ממקומות שונים בארץ החלו מגיעים למכון כדי להשתלם בדרכי ההפעלה והיישום של יחידות הלימוד המתקדמות.מורים בכירים עוברים השתלמויות מיוחדות המאפשרות להם להדריך מורים אחרים בבתי הספר השונים.
 
במקביל מבקרים אנשי צוות מטמו"ן מהמחלקה להוראת המדעים של המכון בבתי ספר במקומות שונים בארץ, ומקיימים שם מחקר מלווה, לצורך קבלת היזון חוזר. בעקבות תגובות שהגיעו מבתי ספר ערביים בארץ עלה הצורך בקיום השתלמויות מיוחדות למורים הערביים למדע ולטכנולוגיה, במטרה לגבש קבוצה של מורים מנחים שיוכלו להדריך את עמיתיהם. מורים אלה עוברים השתלמות תלת-שנתית המורכבת מיום השתלמות אחד מדי שבוע (המתקיים באשכול הפיס שבשפרעם), וכן משבוע של השתלמות מרוכזת במכון ויצמן למדע. בשבוע המרוכז שמעו המורים הרצאות בנושאים הקשורים לצבע,התנסו בסדנה לצביעת בדים, האזינו להרצאות בנושאים מדעיים, ואף סיירו במכון ויצמן למדע ובמפעלי תעשייה שונים.
 
פיתנה זועבי, מורה לכימיה בחטיבת הביניים בנצרת, הכינה עם תלמידיה תערוכה שמשכה תשומת לב רבה של קובעי מדיניות בעיר ובסביבתה. על תגובת התלמידים לדרכי ההוראה החדשות היא אומרת: "הלימודים לפי התוכנית הקודמת היו משעממים, ואילו התוכנית החדשה כוללת מגוון רב של נושאים, והתלמידים מתלהבים באמצעותה מהחומר הנלמד".
 
פרג' ג'רייס מהכפר ריינה, מורה לכימיה ולפיסיקה בחטיבת הביניים בנצרת: "תוכניות הלימודים החדשות מעודדות שיתוף פעולה בין כל המורים למדעים בבית הספר. הבעיה היא שקשה יחסית ליישם ולממש את התוכניות האלה בכיתות צפופות הכוללות תלמידים רבים.עם זאת, התלמידים הטובים נהנים מאוד מהתוכניות החדשות, המאפשרות להם למידה חווייתית".
 
"השבוע המרוכז היה אפקטיבי מאוד",אומרים רכזי ההשתלמות, ורדה שילה וד"ר יהודה בן-חור."בהמשך יבחרו המורים תחום אחד הקשור ליחידת 'דרך הצבע-מערכות בתעשייה, ויעמיקו בו בשיטות שונות של תחקירנות במדע ובטכנולוגיה. עבודה זו תשלב היבטים מדעיים,חברתיים וטכנולוגיים". בסיומה של שנת ההשתלמות,בסוף חודש יוני, הציגו המורים את עבודותיהם בכנס מיוחד שהתקיים באשכול הפיס בשפרעם.במסגרת זו הכינו המורים מצגות ותיארו את עבודותיהם לפני המשתתפים בכנס.נשיא המדינה, משה קצב, ביקר באותו יום בשפרעם והתרשם מעבודותיהם של המורים שהתמקדו בין היתר בתהליכי צביעה של מכוניות,בגדי עור,שיער, בגדים,קירות בתים, וכן בצבעי מאכל.בסיכום אמרו רוב המורים כי יישמו את הידע החדש שרכשו כבר בשנת הלימודים הקרובה. עם סיום הקורס יוכלו המורים להשתלב בבתי הספר שבאזורם כרכזי מקצוע ומנחי מורים.

שתף