יופי במדע

01.06.2011

שתף

מקום ראשון: “Vacuole girl with nucleolus moon” קבוצתו של זיו רייך
 
לעיתים קרובות תוצאות ניסויים נראות אסתטיות, יפות ושובות עין, בנוסף למשמעותן המדעית. למעשה, לפעמים יוצרים ניסויים שלא הצליחו תוצאות יפות יותר מניסויים שהצליחו. ד"ר תמר פז-אליצור, מהמחלקה לכימיה ביולוגית, החליטה לתת ביטוי לצד הזה של המדע. לקראת הכנס המחלקתי שהתקיים באחרונה היא פנתה לחבריקבוצות המחקר השונות במחלקה, וביקשה מהם להכין תמונות המבוססות על תוצאות שהתקבלו במעבדה במסגרת המחקר המדעי, שהן בעלות היבטים חזותיים אסתטיים, ולא בהכרח בעלות חשיבות מדעית. המדענים וחברי קבוצות המחקר ניגשו לאתגר בהתלהבות, ופעלו תוך יצירת שיתופי פעולה. 17 עבודות הוגשו - חלקן היוו תוצאה מעבדתית כפי שהתקבלה, וחלקן עברו עיבוד מסוים בידי המגישים. התמונות הוצגו בתערוכה באולם ההרצאות המרכזי במשך כל הכנס, ותרמו להיבט נוסף וחשוב של העיסוק במדע.
 
מקום שני: “Dance of Astrocytes“ , עינת ויטנר
 
 
מקום שלישי: "ללא שם", עדי מינץ
 
 
יופי במדע
 
Crystals are a girl’s best friend, ד"ר עילית נח ואורלי סלמה-אלבר

שתף