מכון ויצמן למדע ניצב במקום העשירי במדד איכות המחקר העולמי

"CWTS Leiden Ranking 2015"

מכון ויצמן למדע ניצב במקום העשירי במדד איכות המחקר המשוקללת העולמית – כך נמצא בסקר שערך המכון לסקרי מדע וטכנולוגיה שבאוניברסיטת ליידן, הולנד.
תשעת המוסדות שדורגו בראש הרשימה הם כולם אמריקאיים, ומכון ויצמן למדע הוא היחיד מבין עשרת המוסדות שמחקריהם דורגו במקומות הראשונים השוכן מחוץ לגבולות ארצות- הברית.
 
ציטוטים
מדד איכות המחקר העולמי מבוסס על בסיסי נתונים מספריים בלבד, ולא על שאלונים סובייקטיביים. במסגרתו נבדקים נתונים לגבי פרסומיהם המדעיים של מדעני האוניברסיטאות השונות, מספר הציטוטים ממאמרים אלה – נתון המעיד על איכות המחקר, וכן נתונים באשר לגודל מוסד המחקר או האוניברסיטה.
מיקום זה מעיד על עלייה משמעותית באיכות מחקריהם של מדעני מכון ויצמן למדע בשנים 2013-2006 . בעוד בשנת 2006 דורג המכון במקום ה 19- ברשימת איכות המחקר המדעי העולמי (והיה אחד משלושה מוסדות שאינם אמריקאיים שנכללו ברשימת 25 המקומות הראשונים), מבמדד שפורסם באחרונה שופר מאוד דירוגו של המכון, וכאמור הוא שובץ במקום העשירי.


נתונים נוספים

  • 19% מהמאמרים המדעיים של מדעני המכון דורגו ברשימת 10% מן המאמרים המדעיים בעלי ההשפעה הרבה ביותר.
  • 21.4% מהמאמרים המדעיים של מדעני המכון בתחום מדעי החיים והרפואה דורגו ברשימת 10% המאמרים המדעיים בעלי ההשפעה הרבה ביותר.
  • 2.4% מהמאמרים המדעיים של מדעני המכון נכללו באחוז העליון ברשימת המאמרים המדעיים בעלי ההשפעה הרבה ביותר, ו 64.7%- מהם נכללו במחצית העליונה של המאמרים המדעיים בעלי ההשפעה.

שתף