זייפמן בשלישית

פרופ' דניאל זייפמן נבחר לתקופת כהונה שלישית כנשיא מכון ויצמן למדע

מועצת המנהלים של מכון ויצמן למדע, שהתכנסה באחרונה במכון, במסגרת המושב השנתי ה-68 של המועצה הבין-לאומית, בחרה – על-פי המלצת ועדת המינויים – בפרופ' דניאל זייפמן לתפקיד נשיא מכון ויצמן למדע לתקופת כהונה שלישית, בת חמש שנים. פרופ' זייפמן הודיע כי הוא מקבל על עצמו את התפקיד לתקופה של שלוש שנים. הכהונה השלישית תחל ב-1 בדצמבר 2016, וכאמור, פרופ' זייפמן הודיע שיכהן בתפקיד שלוש שנים, עד סוף שנת 2019.

פרופ' דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע 

שתף