תוכנית, מציאות

01.01.2017

דורית פלדמן ותמר שפר; מרכז הכנסים על-שם דוד לופאטי, מכון ויצמן למדע

מה, באמת, מעצב את המציאות סביבנו? האם הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם מעניקה לנו תמונת מצב אמיתית ואמינה? כיצד ומדוע מתחוללים שינויים סביבנו? ומנגד, מה מאפיין, בתימצות מְרַבי, את עולם הרשת שרבים מאיתנו מבלים בו זמן רב? איפה בדיוק עובר הגבול בין העולם ה"אמיתי" לבין העולם שמתקיים בליבות מעבדי המחשבים שלנו?

תמר שפר בוחנת את קו הגבול הזה, ואת נקודות המעבר, הדו-כיווניות, אשר ממוקמות אולי לאורכו. כבוגרת הטכניון (מדעי המחשב), וכמי שניהלה פרויקטים גדולים בתעשייה, היא מציעה אפשרות מפתיעה: התנועה בין הרשת הממוחשבת לבין העולם הפיסי, סואנת; סוכני שינוי והשפעה חוצים את מעברי הגבול בשני הכיוונים, ומטשטשים את קו הגבול, כך ששני העולמות משפיעים זה על זה ומעצבים זה את דמותו של זה, ללא הרף.

 תמר שפר, גבעה, 2015, עיפרון על עץ צבוע

המציאות (מבחינתה של שפר מדובר בנוף עירוני), מרובדת. מתחת לפני השטח הנראים לעין רוחשים וקטורים שונים, שחלקם מגיע מעולם הרשת (שהיא עצמה, לפחות במקור, תוצר של אנשים וכוחות מהעולם הפיסי). מה בדיוק קורה בקליפות הבצל העמוקות יותר של המציאות? האם ייתכן שבעומק, האינטראקציה בין הרשת לבין המציאות חזקה ומשמעותית בהרבה מכפי שאנו יכולים לדעת כיום?

תפיסת הרשת, במקרה זה, זו הדומה ל"קנה-שורש" או "ריזום", הובילה את דורית פלדמן, בעקבות הפילוסופים הצרפתיים ז'יל דלז ופליקס גואטרי, לראיית העולם (ה"אמיתי"?) כמעין רשת שמציגה בכל פעם פנים אחרות. זו רשת שככל שמעמיקים לבחון אותה, מתברר שהיא מורכבת יותר ויותר, שריבוי הצמתים בה מייצג השפעות אשר מחוללות שינוי תדיר שיוצר ריבוד של שכבות מציאות.

 דורית פלדמן, תצפית הנצפה 1,2 [מטופל כרישום], 2014, תצלום מודפס בהזרקה פיגמנטית על נייר ארכיוני

הנה כי כן, פלדמן, היוצאת לדרכה מעולמות חזותיים המְעַרבים היסטוריה, מדע ופילוסופיה, מגיעה גם היא לשאלה - האם המציאות שלנו אינה, בעצם, רשת של השפעות אשר נעות בין "עולמות" שונים, שמשפיעים זה על זה, ומשנים ומעצבים זה את זה, ללא הרף (כך שבאמת, כפי שאמר הרקליטוס, אינך יכול לרחוץ באותו נהר פעמים)?

אם כן, פלדמן ושפר מציגות בפנינו פרשנות הגורסת, כי המציאות שאנו חווים אינה אלא נקודה ב"מטריקה" אשר מתנערת ומשתנה ללא הרף, על-פי כללים שאנו עדיין רחוקים מאוד מלהבינם לעומקם.

אוצר: יבשם עזגד

תערוכות אמנות במכון ויצמן למדע: http://www.weizmann.ac.il/Arts/

שתף