ד"ר עפר פיינרמן

זכה בפרס המועצה המדעית בשטח הפיסיקה ע"ש מ. לוינסון

שתף

ד"ר עפר פיינרמן זכה בפרס המועצה המדעית  בשטח הפיסיקה ע"ש מ. לוינסון

שתף