גילוי ראשון של סרטן הנגרם על-ידי חלבון מאוחה

הינך נמצא כאן

שתף

בשנות ה-80, בידד פרופ' אלי כנעני שני גנים המחליפים ביניהם חומר גנטי, דבר שאיננו תקין, וגורמים בכך להיווצרותו של חלבון מאחד הגורם ללויקמיה כרונית מיילוגנית (CML). היה זה גילוי ראשון של סרטן הנגרם על-ידי חלבון מאוחה.
 

יישום

מחקרו של כנעני היווה בסיס לפיתוח התרופה "גליבק", שהייתה התרופה הראשונה שפיתוחה נבע מהבנת הפגם המולקולרי המונח בבסיסו של סרטן מסוים. התרופה מיוצרת על-ידי חברת התרופות "נוברטיס". היא אושרה על ידי ה-FDA בשנת 2001 וכיום ניתנת באופן שגרתי בכל העולם לחולי  CML.
 
פרופ' אלי כנעני

שתף