זנים משופרים של מלונים

הינך נמצא כאן

שתף

פרופ' עזרא גלון השתמש בשיטות מדעיות כדי לגדל זנים משופרים של מלונים.
 

יישום

חוות חקלאיות רבות בישראל מגדלות מלונים של מכון ויצמן, אשר מבשילים מוקדם מהרגיל.
 
פרופ' עזרא גלון

שתף