ביומינרליזציה - טכנולוגיות עתידניות בנות מאות מיליוני שנים

10.04.2019

הרצאה פופולרית של פרופ' ליאה אדדי המחלקה לביולוגיה מבנית, במסגרת סדרת זמן מדע

הינך נמצא כאן