הינך נמצא כאן

ביומינרליזציה

הרצאה פופולרית של פרופ' ליאה אדדי המחלקה לביולוגיה מבנית, במסגרת סדרת זמן מדע
10.04.2019

הרצאה פופולרית של פרופ' ליאה אדדי...

שקף מההרצאה של פרופ' ליאה אדדי, "ביומינרליזציה - טכנולוגיות עתידניות בנות מאות מיליוני שנים"
21.06.2016

צפו בהרצאה "ביומינרליזציה - טכנולוגיות עתידניות בנות מאות מיליוני שנים" של פרופ' ליאה אדדי